Добрич

Добре дошли на сайта на "Диагностично-консултативен център-ІІ-Добрич" ЕООД

още ...

начало | карта на сайта | за контакти

Азбучен указател на лекарите

За контакт

“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - II -ДОБРИЧ” ЕООД


9300 гр.Добрич, бул.”25-ти

Септември” №68

тел. централа: 058/600 854

медицински информатор, вкл. за предварително запазване на час за преглед/изследване: 058/604 547

 

e-mail: dkc2_db@abv.bg

Управител – Д-р Валери Веселинов, телефон: 058/60 22 57

Главна медицинска сестра – телефон/ факс 058/ 60 45 74

* Вътрешни болести

- Д-р А. Коларова 600 854/вътр.187


* Кардиология

- Д-р М. Михайлова / 185


* Детски болести

- Д-р М. Бонева / 154


* Нефрология

- Д-р Е. Козарова / 182

* Неврология

- Д-р Н . Мустакова/ 252

- Д-р Д.Ненова / 182

* Ендокринология

- Д-р Т.Ариф/173  ; Д-р М.Москова/173


* Психиатрия

- Д-р Р. Иванова / 172


* Дерматовенерология

- Д-р С. Василева / 158


* Физикална и рехабилитационна медицина

- Д-р Л. Радинов / 133, 134, 164

- Д-р П. Бахлова / 155, 134, 164


* Акушерство и гинекология:

- Д-р Б. Бонев / 214

* Хирургия

- Д-р В. Веселинов / 166

- Д-р Дж. Русев / 176


* Анестезиология и реанимация:
 
- Д-р М. Груев / 165

* Офталмология

- Д-р Н. Няголова / 231     

- Д-р Тр. Мартинов / 231

- Д-р   П.Райчев/ 231                                                

 * Оториноларингология

- Д-р Ил. Балчев / 143


* Ортопедия

-Д-р П.Великов/175